تخت بادی خوبه

آیا تخت بادی خوب است ؟

/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آیا تخت بادی خوب است ؟ آیا از تخت خواب های بادی می توان به عنوان تخت خواب دائمی استفاده کردخیلی ها این سوال رو می پرسند که آیا تخت خواب بادی واقعا خوبه و برای استفاده مناسب هست در جواب این سوال باید گفت تخت خواب های بادی قابل مقایسه با هیچ کدام از تخت خواب های چوبی و فلزی نیست